Work-shop om regional klinisk prövningsenhet (KPE)

Välkommen på workshop för att fortsätta diskutera möjligheter med ett regionalt KPE inom onkologi, denna gång med fokus på provsamling och biobank. Vi kommer sammanfatta vårens möte, presentera dagsläget i de nationella grupperna rörande klinisk cancerforskning på RCC, lyssna på presentationer kring biobank och provsamling samt ha gruppdiskussioner.

Tid: 2 december 09:00 - 15:00

Plats: Brigaden Restauranf & Konferens, Linköping

Dagen vänder sig till RCC-personal på regionens KPE-avdelningar samt även ekonomiansvarig, prövare, verksamhetschefer, stödprocesser i form av verksamhetschefer från kemlab, patologen, biobankansvariga, radiologen, apotek mfl.

Preliminärt program

9.00     Välkommen och fika                

9.15   Sammanfattning vårens möte

9.30   Nationella grupper inom RCC med forskningsfokus

9.45      Gruppdiskussion

10.45    Gruppredovisning

11.45     Lunch

12.45     Biobank

13.15     Provhantering och förvaring

13.45     Samtal framtida arbete

14.30     Fika

15.00     Sammanfattning och fortsatt arbete

Anmälan görs till http://lioappl1.lio.se/kam/CourseGiven.aspx?cgid=6709 senast 24 november 2015 .Ange ev allergier i anmälan.

Vid frågor kontakta: