Work-shop om PROM i förbättringsarbete

Syftet med denna workshop är att ta fram förslag på hur vi, med hjälp av patientrelaterade utfallsmått, dvs PROM, kan få till ett systematiskt förbättringsarbete i verksamheten.

Tid: 5 oktober 12:00 - 17:00

Plats: Centrum för hälsa och vårdhutveckling, Gasverks gränd 2, Linköping

 

Dagen startar med lunch kl 12.00 - 13.00, därefter startar workshop med följande agenda.

 

  • Introduktion och presentation av deltagarna
  • Kort introduktion av PROM
  • Kort introduktion av förbättringskunskap
  • Kort återblick från workshop ”PROM i förbättringsarbete” 9/6
  • Grupparbete/diskussion (kaffe kommer att serveras under tiden)
  • Samling, gruppredovisning och diskussion hur går vi vidare
  • Sammanfattning – nästa steg
  • Anders Tennlind (chef på RCSO) – informerar och besvarar frågor

 

Anmälan sker till charlotte.lindgren@regionostergotland.se  Senast 21/9 -2015

Var vänlig att förutom ditt namn även uppge om du tänker delta eller ej vid lunchen, samt om det är något födoämne du ej tål.