Vad är cancerrehabilitering?

Informationsmöte för vårdpersonal inom alla yrkeskategorier.

Tid: 18 november

Plats: Hälsans hus, US Linköping, Conradssalen

Kerstin Törnquist och Åsa Malm från RCC sydöst berättar om cancerrehabilitering. På mötet finns också patientföreträdare Yvonne Subay, som finns kvar till klockan 14.00 för goda ideer och ev frågor.