Utvecklingskraft cancer

Utvecklingskraft cancer är en regional konferens som RCC sydöst anordnar varje år i syfte att utbyta erfarenheter och kunskap inom cancerområdet.

Tid: 13 maj

Plats: Linköping Konsert & Kongress