Processledardag

Preliminära programpunkter:
- RCC:s arbete med prevention
- Arbetsfördelning
- IT-frågor exempelvis e-remiss och övrig informationsöverföring över olika gränser

Tid: 18 november 10:00 - 15:00

Plats: Brigaden konferens, Linköping

För anmälan och program, kontakta: