Andrum - "Medicinsk yoga"

Föredraget ingår i mötesserien Andrum, för cancerpatienter i sydöstra sjukvårdsregionen.

Tid: 18 maj 13:00 - 16:00

Plats: Ronald McDonald hus i Linköping

 

Anncharlotte Åberg, sjukgymnast, berättar om medicinsk yoga och svarar på frågor om hur yoga kan ingå som del i rehabiliteringen.

Föredraget pågår 13:15 - 14:15

 Observera att detta möte är på en onsdag!

Anmälan till mötet görs till: