Andrum - "Foto och musik som del i rehabiliteringen"

Föredraget ingår i mötesserien Andrum, för cancerpatienter i sydöstra sjukvårdsregionen.

Tid: 3 maj 13:00 - 16:00

Plats: Ronald McDonald hus i Linköping

 

Eva Sahlin, kurator, berättar om hur bilder och musik kan påverka hälsan och upplevelsen av nuet.

Föredraget pågår 13:15 - 14:15

 

Anmälan till mötet görs till: