Andrum - "Råd för en god rehabilitering"

Föredraget ingår i mötesserien Andrum, för cancerpatienter i sydöstra sjukvårdsregionen.

Tid: 19 april 13:00 - 16:00

Plats: Ronald McDonald hus i Linköping

 

Gunilla Ringdahl, kurator, berättar om hur kuratorn kan hjälpa till och hur familjen påverkas under en cancersjukdom.

Föredraget pågår 13:15 - 14:15

 

Anmälan till mötet görs till: