Andrum - "Fråga Försäkringskassan"

Föredraget ingår i mötesserien Andrum, för cancerpatienter i sydöstra sjukvårdsregionen.

Tid: 15 mars 13:00 - 16:00

Plats: Ronald McDonald hus i Linköping

 

Försäkringskassans representant berättar om möjligheter att arbeta deltid och svarar på frågor flexibel sjukpenning mm.

Föredraget pågår 13:15 - 14:15

 

Anmälan till mötet görs till: