Andrum - "Att må normalt"

Föredraget ingår i mötesserien Andrum, för cancerpatienter i sydöstra sjukvårdsregionen.

Tid: 16 februari 13:00 - 16:00

Plats: Ronald McDonald hus i Linköping

 

Åsa Kadowaki, kognitiv beteendeterapuet och psykiater, pratar om psykologiska verktyg och vikten av att fylla livet med sådant som är värdefullt.

Föredraget pågår 13:15 - 14:15

 

Anmälan till mötet görs till: