Andrum - "Hjärnstress"

Föredraget ingår i mötesserien Andrum, för cancerpatienter i sydöstra sjukvårdsregionen.

Tid: 2 februari 13:00 - 16:00

Plats: Ronald McDonald hus i Linköping

 

Mia Nilsson, arbetsterapeut, berättar om hjärnstress och vad som händer i hjärnan när man genomgår en kris.

Föredraget pågår 13:15 - 14:15

 

Anmälan till mötet görs till: