Kalender


3
FEB
2020

Samverkan

Nationella cancerstrategin 10 år – nu tar vi sikte på 2030!

Tid: 3 februari 2020 09:00 - 19:00
Plats: Aula Medica, Karolinska Institutet, Stockholm

Den 3 februari 2020 uppmärksammade RCC i samverkan och Socialdepartementet att nationella cancerstrategin fyllt 10 år. Det blev en dag fylld av inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte i Aula Medica på Karolinska Institutet.


6
MAR
2020

Sydöst

Hudmelanom processmöte

Tid: 6 mars 2020 13:00 - 15:30
Plats: Videomöte, möjlighet att sitta i bokad lokal i Linköping, Kalmar, Västervik och Jönköping.


12
MAR
2020

Sydöst

Inställt! Regionmöte Prostatacancer

Tid: 12 mars 2020 09:30 - 15:30
Plats: Hotell Ronja, Vimmerby


14
APR
2020

Samverkan

Så möter och minskar vi patienters och närståendes oro

Tid: 14 april 2020 15:00 - 15:45
Plats: Webbinarium

I samarbete med 1177 Vårdguiden, RCC Stockholm Gotlands cancerrådgivning och Cancerfondens cancerlinje bjöd RCC i samverkan in till ett interaktivt webbinarium om hur vi arbetar för att stödja och informera cancerpatienter och närstående under pandemin.


20
APR
2020

Samverkan

INSTÄLLT - Utbildning för inrapportörer av stråldata till NPCR

Tid: 20 april 2020 - 21 april 2020
Plats: Inställt

Utbildningen för inrapportörer av stråldata i Nationella prostatacancerregistret (NPCR), som skulle ägt rum 20-21 april i Uppsala, är inställt på grund av restriktioner i och med coronaviruset.


22
APR
2020

Samverkan

INSTÄLLT: Styrgruppsmöte nationella kvalitetsregistret för peniscancer

Tid: 22 april 2020
Plats: Inställt

Styrgruppsmötet för nationella kvalitetsregistret för peniscancer, den 22 april i Malmö, är på grund av coronaviruset inställt.


29
APR
2020

Samverkan

SOF-webbinarium på tema cancervård och covid-19

Tid: 29 april 2020 16:00 - 17:00
Plats: Webbinarium, delta via webbläsare

Svensk Onkologisk Förening bjuder i samarbete med Mediahuset in till ett kostnadsfritt webbinarium på tema cancervård och covid-19. Vi ska diskutera den senaste forskningen kring viruset och de svenska och internationella riktlinjerna samt utbyta erfarenheter från drabbade kliniker. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor till föreläsare och panelmedlemmar för alla som deltar live.


5
MAJ
2020

Samverkan

Utbildning för inrapportörer vid urologkliniker till NPCR

Tid: 5 maj 2020 09:00 - 11:30
Plats: Videomöte

Den fysiska utbildningsträffen för inrapportörer till Nationella prostatacancerregistret (NPCR), som skulle ägt rum 4-5 maj i Uppsala, är inställt på grund av restriktioner i och med coronaviruset. Däremot anordnas ett videomöte den 5 maj istället.


7
MAJ
2020

Samverkan

Hur klarar vi cancervården under pandemin? – Om rekommendationer kring avvikelser och prioritering

Tid: 7 maj 2020 15:00 - 16:00
Plats: Webbinarium, livesändning och on demand i efterhand

Covid-19-pandemin kan tvinga fram behovet av avsteg från gällande rekommendationer. Tillsammans med ordförande för sex nationella vårdprogram diskuterade vi tillfälliga avsteg och prioriteringar som kan bli nödvändiga inom respektive diagnosområde.


12
MAJ
2020

Sydöst

INSTÄLLT! SVF-dialog - Nuläge och framtid

Tid: 12 maj 2020 10:00 - 15:00
Plats: Konsert & Kongress, Linköping


15
MAJ
2020

Sydöst

INSTÄLLT! Samverkansmöte ÖGI och NGI

Tid: 15 maj 2020 09:30 - 14:30
Plats: Hotell Högland, Nässjö


19
MAJ
2020

Samverkan

Patientkontakt utan närkontakt – om de känsliga patient- och närståendesamtalen under pandemin

Tid: 19 maj 2020 15:00 - 16:00
Plats: Webbinarium, livesändning och on demand i efterhand

Känsliga samtal är en nödvändig del vid olika skeden under en cancerpatients sjukdomsförlopp. De hålls så gott som alltid i ett fysiskt möte och helst med en närstående närvarande. Men hur gör man när alla måste hålla fysisk distans? Det diskuterade vi tillsammans med personer med lång erfarenhet av samtal inom cancer- och palliativ vård och som dagligen konfronterar den nya situationen i svensk cancervård.


28
MAJ
2020

Samverkan

Cancer and Covid-19: current and future challenges

Tid: 28 maj 2020
Plats: Webinar

The European Commission is holding a free webinar on Cancer and Covid-19.


3
JUN
2020

Samverkan

Öppen frågestund om nationell Min vårdplan

Tid: 3 juni 2020 15:30 - 16:00
Plats: Skype för företag

Under 2020 kan du som är intresserad av eller arbetar med nationell Min vårdplan ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om arbetet som pågår.


17
JUN
2020

Samverkan

Är covid-19-pandemin dödsstöten för svensk klinisk cancerforskning?

Tid: 17 juni 2020 15:00 - 16:00
Plats: Direktsänt webbinarium med live-chat

Covid-19-pandemin riskerar att leda till att övrig forskning inom cancervården prioriteras ned under lång tid. Samtidigt har det länge funnits ett behov av att öka den kliniska forskningen. Webbinariet ska belysa hur pandemin påverkat forskningen i cancervården, vilka utmaningar det fört med sig och vilka motåtgärder vi kan se och understödja.


9
SEP
2020

Samverkan

Öppen frågestund om nationell Min vårdplan

Tid: 9 september 2020 15:30 - 16:00
Plats: Skype för företag

Under 2020 kan du som är intresserad av eller arbetar med nationell Min vårdplan ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om arbetet som pågår.


22
SEP
2020

Samverkan

Samverkansdag: Förutsättningar och möjligheter - kvalitetsregister och patientöversikter

Tid: 22 september 2020 09:00 - 17:00
Plats: Digitalt via video / Fysiskt på Akademiska sjukhuset, Uppsala

Välkommen till en interaktiv dag i Uppsala om införandet av patientöversikter (IPÖ) för utvecklad och patientcentrerad cancervård.


30
SEP
2020

Samverkan

Öppen frågestund om nationell Min vårdplan

Tid: 30 september 2020
Plats: Skype för företag

Under 2020 kan du som är intresserad av eller arbetar med nationell Min vårdplan ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om arbetet som pågår.


8
OKT
2020

Sydöst

Workshop för gynekologisk cancer

Tid: 8 oktober 2020 09:30 - 15:00
Plats: Missionskyrkan, Linköping

Välkommen till workshop för gynekologisk cancer!


12
OKT
2020

Sydöst

Sjukvårdsregionalt möte hudmelanom

Tid: 12 oktober 2020 13:00 - 15:00
Plats: Videolänk

Välkommen till sjukvårdsregionalt möte för hudmelanom, den 12 oktober 2020.


13
OKT
2020

Sydöst

Workshop för bröstcancer

Tid: 13 oktober 2020 10:00 - 15:30
Plats: Frimurarehotellet, Linköping

Välkommen till workshop för bröstcancer!


21
OKT
2020

Samverkan

Öppen frågestund om nationell Min vårdplan

Tid: 21 oktober 2020 15:30 - 16:00
Plats: Skype för företag

Under 2020 kan du som är intresserad av eller arbetar med nationell Min vårdplan ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om arbetet som pågår.


11
NOV
2020

Samverkan

Öppen frågestund om nationell Min vårdplan

Tid: 11 november 2020 15:30 - 16:00
Plats: Skype för företag

Under 2020 kan du som är intresserad av eller arbetar med nationell Min vårdplan ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om arbetet som pågår.


2
DEC
2020

Samverkan

Öppen frågestund om nationell Min vårdplan

Tid: 2 december 2020 15:30 - 16:00
Plats: Skype för företag

Under 2020 kan du som är intresserad av eller arbetar med nationell Min vårdplan ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om arbetet som pågår.