Dialog om sammanhållna vårdprocesser i SÖSR

En gemensam digital dialog om sammanhållna vårdprocesser inklusive standardiserade vårdförlopp (SVF) mellan RCC Sydöst och RCC i Samverkan

Tid: 7 september 13:00 - 15:00

Plats: Online

Anmälan: Anmäl dig här senast den 1 september.

Preliminärt program Dialog om sammanhållna vårdprocesser i SÖSR.

 

Webbinariet riktar sig till dig som riktar sig till dig som är verksam inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen.