Seminarie Precision medicine

Precision medicine är ett område som växer sig allt starkare. Under detta seminarie kommer våra gäster att dela med sig av sin kunskap och sina tankar.

Tid: 16 december 15:00 - 16:45

Plats: Digitalt, Zoom

Agenda för mötet

Agenda och länk till mötet finns här.

Målgrupp för detta seminarie är verksamhetschefer, intresserade kliniker, processledare, forskningschefer i sydöstra sjukvårdsregionen etc.

Inspelning från seminariet