Workshop för gynekologisk cancer

Välkommen till workshop för gynekologisk cancer, torsdag den 17 oktober i Linköping.

Tid: 17 oktober 09:30 - 15:30

Plats: Frimurarehotellet, Linköping

Dagen riktar sig till dig som arbetar inom området gynekologisk cancer.

Anmäl dig här senast den 2 oktober

Agenda för dagen hittar du här