Regionalt njurcancermöte

Tid: 26 mars 10:00 - 15:00

Plats: Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Denna dag vänder sig till urologer, onkologer, radiologer och kontaktsjuksköterskor som möter patienter med njurcancer, samt till ansvariga för INCA-registrering i kvalitetsregistret.

När: 26 mars 2018 (kaffe serveras från 09:30).
Var: Länssjukhuset Ryhov, konferensrummet Cittran, Plan 4.

Anmälan sker via mail till maysae.quttineh@rjl.se . Glöm ej att ange om du har några allergier. Sista anmälningsdag är måndagen den 19 mars 2018.

Agenda för dagen finns här.