Socialstyrelsens platsbesök

Tid: 24 januari

Plats: RCC Sydösts kansli, Brigadgatan 21, Linköping