Regionalt njurcancermöte

Tid: 20 januari 09:30 - 15:00

Plats: Brigaden konferens & restaurang

Välkomna till 2017 års regionala njurcancerdag

Vi vänder oss som tidigare år till urologer, onkologer, radiologer och kontaktsjuksköterskor som möter patienter med njurcancer samt till ansvariga för INCA-registrering i kvalitetsregistret.

Ni som inte redan anmält er gör det via länk nedan senast 13/1 2017

http://lioappl1.lio.se/kam/CourseGiven.aspx?cgid=6802

 

För frågor om anmälan eller meddela ev specialkost vänligen kontakta Yvonne Ljungqvist, RCC sydöst:

yvonne.ljungqvist@regionostergotland.se

Agenda

09:30            Välkomna!                                                                    Stina

09:40            Erfarenheter av RF-behandling 2003-2015          Stina

10:10            Nytt från RCC                                                              Birgitta o. Johan

10:40            Patientöversikt njurcancer m.m.                               Ingrida Verbiené

12:00            Lunch

13.00            Gruppdiskussioner i följande grupper:

  • Läkargruppen
  • Kontaktsjuksköterskor
  • Inrapportörer

14:00            Kaffe serveras

14.30            Kort sammanfattning av respektive grupp

15:00            Avslut          

 

 

Välkomna!

 

Stina Christensen                                    

Urologirepresentant                                                            

Nationella njurcancerregistret