Workshop om bäckenrehabilitering

Regionalt cancercentrum sydöst bjuder nu in till en workshop med syfte att delge erfarenheterna från genomförd kartläggning, samt utveckla omhändertagandet av dessa patienter i vår region. Vi vill sätta fokus på patientens hela process samt lägga grunden till lokala och regionala nätverk som kan arbeta vidare med prioriterade förbättringsområden som framkommer under dagen, utifrån en gemensam målbild år 2022.

Tid: 1 mars 09:00 - 16:00

Plats: Hotell Rådmannen, Alvesta

 

 

Workshop bäckenrehabilitering 1 mars 2017

 

Tid: 9:30 – 16:00

Plats: Hotell Rådmannen, Alvesta (observera att vi bytt från Nässjö till Alvesta!) (Hotellet finner ni ca 50 m från stationen, adress: centralgatan 2, Alvesta)

SKL har under 2016 gjort en satsning för att främja kunskapsuppbyggnad och omhändertagande av bäckenkomplikationer samt bäckenrehabilitering efter behandling av cancer i bäckenet.

Regionens processledare har bland annat haft uppdrag att kartlägga läget i Jönköpings-, Kalmar- och Östergötlands län där flera av era verksamheter varit delaktiga.

Regionalt cancercentrum sydöst bjuder nu in till en workshop med syfte att delge erfarenheterna från genomförd kartläggning, samt utveckla omhändertagandet av dessa patienter i vår region. Vi vill sätta fokus på patientens hela process samt lägga grunden till lokala och regionala nätverk som kan arbeta vidare med prioriterade förbättringsområden som framkommer under dagen, utifrån en gemensam målbild år 2022.

Du som bjuds in till dagen arbetar med denna grupp i någon verksamhet i sydöstra regionen och förvänts delta aktivt under dagen. Sprid gärna vidare till andra som kan vara intresserade!

Anmäl er genom att klicka här, anmälan sker senast 3 februari 2017. Har ni frågor vänligen vänd er till Annika Asketun på annika.asketun@regionostergotland.se

Välkomna!

Processledarna i regionen

Annica Tomasson, Samordnare, RCC Sydöst

Monica Berg, Region Jönköpings län

Helene Wendell, Landstinget i Kalmar län

Ulrika Odelram Wiréen, Region Östergötland