Regionalt möte Melanom 31 mars 2017

Välkommen till regionalt möte Melanom i sydöstra sjukvårdsregionen 31 mars 2017!

Tid: 31 mars 09:30 - 15:00

Plats: Hotell Högland, Nässjö

Välkommen till regionalt möte Melanom i sydöstra sjukvårdsregionen 31 mars 2017!

Mötesplats: Hotell Högland, Nässjö

Tid: Fika 09:00

Mötet startar 09:30 - 15:00

Innehåll:

Förmiddag

 • Rapport från melanomregistret och Löften till patienterna. Rasmus Mikiver, Marianne Maroti

 • Nya vårdprogrammet, vilka förändringar är föreslagna, Marianne Maroti

 • SVF; hur ser utfallet ut efter 5 månader. Arbetet i de tre länen, Leni Lagerqvist

 • Vårdprocessgruppen redovisar sitt arbete med hudprocessen.

 • PREM resultat av 2015 års enkät, Helena Tufvesson Stiller och Rasmus Mikiver.

Eftermiddag

 • Föreläsning ”Melanom hos äldre” av Christer Lindholm med efterföljande diskussion.

 • Avslutande diskussion, mötesinnehåll, nästa möte, förslag på föreläsare.

  Vänligen anmäl er genom att klicka här. Anmälan sker senast 10 mars 2017.  Har du några frågor som rör programmets innehåll vänligen vänd dig till marianne.maroti@rjl.se. För övriga frågor vänligen kontakta Annika Asketun: annika.asketun@regionostergotland.se

  Väl mött!

          Marianne Maroti