Temadag om cancerrehabilitering

Tid: 25 oktober 08:30 - 16:00

Plats: Hotell Högland, Esplanaden

Inbjudan vänder sig till alla som arbetar med cancersjukvård i sydöstra regionen.

Här är program och anmälningslänk.

Sista anmälningsdag är den 14 oktober. Deltagarantalet är begränsat så tänk på att anmäla dig så snart som möjligt.

Program

8:30 – 9:00                Samling med kaffe

9:00 – 9:10                Inledning – Kerstin Törnquist, processledare, RCC Sydöst

9:10 – 10:10              En närstående berättar – Louise Nordlund – Isaksson

10:10 – 10:25            Paus, bensträckare

10:25 – 10:45            Från nu och framåt! – Srinivas Uppugunduri, Kerstin Törnquist

10:45 – 11:05            ”Hur påverkas familjen” – kuratorn berättar

11:05 – 11:25            ”Kost och råd för en fortsatt hälsa” – dietisten Elisabeth Hoffman berättar

11:30 – 12:45            Lunch

12:45 – 13:05            Min vårdplan – Yvonne Subay och Dieter Rühmann, patientföreträdare

13:05 – 13:20            Min vårdplan – pilot inom bröstcancerbehandling, onkologkliniken Ryhov.

13:20 – 13:35            Min vårdplan – pilot inom urologkliniken Linköping/Norrköping

13:35 – 13:50            Bäckenrehabilitering – Ulrika Odelram-Wirén, kontaktsjuksköterska onkologkliniken, US

13:50 – 14:10            Jämlik cancerrehabilitering i Region Jönköpings län – Monica Berg, projektledare

14:10 – 14:35            Fikapaus

14:35 – 14:50            Reflektioner från Tema cancerrehabilitering i Oskarshamn 22 september. Hur jobbar Landstinget i Kalmar län vidare? Leni Lagerqvist, Linnéa Grytbäck Nilsson, Karin Vigertsson

14:50 – 15:10            Standardiserat vårdförlopp och cancerrehabilitering i Region Östergötland – Marie Lagerfeldt, verksamhetsutvecklare

15:10 – 15:30            Fysioterapeutisk cancerrehabilitering i primärvården i Region Östergötland – Anna Engblom, fysioterapeut

15:30 – 15:45            Palliativ vård i sydöstra sjukvårdsregionen, Jessica Eriksson, processledare

15:45 – 16:00            Tankar och diskussioner – hur går vi vidare? Srinivas Uppugunduri/ Alla