Andrum - "Sexualitet och cancer"

Föredraget ingår i mötesserien Andrum, för cancerpatienter i sydöstra sjukvårdsregionen.

Tid: 6 september 16:30 - 18:30

Plats: Ronald McDonald hus i Linköping

Gunilla Ringdahl, kurator och familjeterapeut, pratar om hur samlivet påverkas av en cancersjukdom.

Föredraget pågår 16:45 - 17:45

 

Anmälan till mötet görs till: