Andrum - "Forskningen och framtidens behandlingar"

Föredraget ingår i mötesserien Andrum, för cancerpatienter i sydöstra sjukvårdsregionen.

Tid: 20 september 13:00 - 16:00

Plats: Ronald McDonald hus i Linköping

Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef RCC Sydöst pratar utifrån temat: "Vart är forskningen på väg och hur påverkar det dagens cancerpatienter?"

 

Föredraget pågår 13:15 - 14:15

 

Anmälan till mötet görs till: