Andrum - "Fysisk träning"

Föredraget ingår i mötesserien Andrum, för cancerpatienter i sydöstra sjukvårdsregionen.

Tid: 1 november 16:30 - 18:30

Plats: Ronald McDonald hus i Linköping

 

Eva Ahlner, sjukgymnast, berättar om vikten av fysisk aktivitet och hur sjukgymnasten kan bidra till ökad livskvalitet.

Föredraget pågår 16:45 - 17:45

 

Anmälan till mötet görs till: