Andrum - "Familjens påverkan"

Föredraget ingår i mötesserien Andrum, för cancerpatienter i sydöstra sjukvårdsregionen.

Tid: 6 september 13:00 - 16:00

Plats: Ronald McDonald hus i Linköping

Gunilla Ringdahl, kurator, berättar om hur kuratorn kan hjälpa till och hur familjen påverkas under en cancersjukdom.

Föredraget pågår 13:15 - 14:00

Kl 14 "Ställ frågor till onkologen"
Gunnar Adell, verksamhetschef onkologiska kliniken US i Linköping

Anmälan till mötet görs till: