Andrum - "Må bra med kultur"

Föredraget ingår i mötesserien Andrum, för cancerpatienter i sydöstra sjukvårdsregionen.

Tid: 4 oktober 16:30 - 18:30

Plats: Ronald McDonald hus i Linköping

Maria Linderström, folkhälsovetare.

Kultur och hälsa hör ihop. Maria berättar om möjligheten med kultur-utövning som del i rehabiliteringen.

 

Föredraget pågår 16:45 - 17:45

 

Anmälan till mötet görs till: