Andrum - "Må bra med kultur"

Föredraget ingår i mötesserien Andrum, för cancerpatienter i sydöstra sjukvårdsregionen.

Tid: 4 oktober 13:00 - 16:00

Plats: Ronald McDonald hus i Linköping

Maria Linderström, folkhälsovetare.

Kultur och hälsa hör ihop. Maria berättar om möjligheten med kultur-utövning som del i rehabiliteringen.

 

 

Föredraget pågår 13:15 - 14:15

 

Anmälan till mötet görs till: