Andrum - "Hjärnstress"

Föredraget ingår i mötesserien Andrum, för cancerpatienter i sydöstra sjukvårdsregionen.

Tid: 29 november 16:30 - 18:30

Plats: Ronald McDonald hus i Linköping

Mia Nilsson, arbetsterapeut, berättar om hjärnstress och vad som händer i hjärnan när man genomgår en kris.

Föredraget pågår 16:45 - 17:45

 

Anmälan till mötet görs till: