Koordinator nationellt införandestöd av patientöversikt bröstcancer

Inom projektet för införande av patientöversikter i cancervården (IPÖ) söker RCC nu en ny koordinator som ska stödja diagnosarbetsgruppen för bröstcancer vid införande på kliniker under 2021.

Om projektet

Regionala cancercentrum i samverkan utvecklar en ny gemensam grundmodell för patientöversikter inom cancervården. Åtta cancerdiagnoser medverkar i projektet, där diagnosanpassning och förberedelser för införande pågår.

Den gemensamma modellen för patientöversikter utvecklas på INCA-plattformen och syftar till att översiktligt samordna och visualisera information om patientens vård och behandling. Syftet är att underlätta för vårdpersonal och att ge patienter större delaktighet i sin vårdprocess. Införandet på klinik kommer att göras stegvis och att erfarenheter inhämtas efter varje steg i syfte att göra patientöversikten till det värdefulla verktyg som efterfrågas.

Patientöversikter - Införandeprojekt 2018-2021

Diagnosarbetsgrupperna – och samordningen i projektets arbetsutskott

För de åtta diagnoser som ingår i projektet: (prostatacancer, njurcancer, lungcancer, bröstcancer, äggstockscancer, melanom, myelom och cancer i centrala nervsystemet) har arbetsgrupper startats, som arbetar med diagnosanpassningen av patientöversikten. I arbetsgruppernas uppdrag ingår också planering och genomförande av införandestöd till de kliniker där patientöversikterna ska användas. Diagnosarbetsgruppsledarna arbetar tillsammans med övriga projektdeltagare i ett arbetsutskott för gemensamma frågor rörande utveckling och implementering av patientöversikten.

Koordinator för bröstcancer

För de åtta diagnoserna finns redan varsin koordinator och en välfungerande koordinatorsgrupp är etablerad. Från och med årsskiftet 2020/2021 kommer dock nuvarande koordinator för bröstcancer gå vidare till annat uppdrag varpå en ny behöver rekryteras. Koordinatorn för bröstcancer kommer att rapportera till arbetsgruppsledaren.

Projektledaren för införandeprojektet är sammankallande för gemensamt, samordnande arbete för koordinatorerna – för avstämningar med projektets arbetsutskott.

Arbetsbeskrivning

 • Stöd till arbetsgruppen i framtagandet av planering och genomförande av implementeringsplan för patientöversikten.
 • Kontakt med kliniker inför, under och efter införande av patientöversikt
 • På klinik: Stödja verksamhetschef och medarbetare vid planering, utbildning och implementering av patientöversikt
 • Registrera och uppdatera nya användare av patientöversikten– via Regionala cancercentrum
 • Delaktighet i helpdeskfunktionen för patientöversikten
 • Stöd till arbetsgruppen för det diagnosövergripande arbetet – tillsammans med övriga diagnoskoordinatorer, och i arbetsutskottet
 • Planering och genomförande av utbildningsinsatser
 • Framtagande av dokumentation för patientöversikten och under införandet av densamma
 • Administrativt stöd för arbetsgruppen. Detta inkluderar hantering av möten, inklusive hantering av agendor, minnesanteckningar och bokning av lokaler. Arbetet kan även inkludera kontakter med parter som patientorganisation och med företag.
 • Stöd till arbetsgruppen vad gäller kommunikationsfrågor. Detta kan innebära att skriva och skicka ut nyhetsbrev, utveckling av text på webbsidor och liknande.

Utbildning och erfarenhet

Kvalifikationer

Vi söker dig som är väl förtrogen med arbetet på klinik, och som har förståelse för verksamhetens behov vid införande av nya verktyg och ny infrastruktur.

Vi tror att du har följande bakgrund:

 • Relevant universitetsutbildning, gärna med medicinsk bakgrund, sjuksköterska, fysioterapeut eller biomedicinsk erfarenhet.
 • Erfarenhet från arbete inom klinik, gärna inom cancervård
 • Administrativ vana och skicklighet
 • Mycket god och dokumenterad datorvana.
 • Utbildning eller erfarenhet från projektledning eller ingått i större projekt, gärna inom vårdutveckling
 • Om specifik kunskap finns från vård inom det specifika cancerområdet för patientöversikt, ses detta som meriterande

Personliga egenskaper

För att kunna verka i rollen ser vi att du:

 • Kan arbeta såväl självständigt som i grupp
 • Är strukturerad och systematisk i ditt arbetssätt
 • Trivs med, och är trygg i, kontakter med många människor i olika sammanhang
 • Är kommunikativ och pedagogisk
 • Har en god initiativförmåga och ett framåtsyftande förhållningssätt

Praktisk information om rollen

Rollen som koordinator innebär inte anställning, utan utgår ifrån att en existerande anställning finns. Finansiering finns för att respektive koordinator kan arbeta halvtid under ett års tid. Med samma finansiering finns möjlighet att diskutera alternativa lösningar.

Tanken är att varje arbetsgrupp kommer att stödjas av en koordinator, men om önskemål och förutsättningar finns, kan en alternativ lösning vara att en koordinator arbetar med två diagnosarbetsgrupper.

Upplysningar om koordinatorsrollerna

Projektledare: Maria Sörby, maria.sorby@rccuppsalaorebro.se
Nuvarande koordinatorn för bröstcancer: Ida Spång Rosén, ida.spang.rosen@rjl.se  

Ansökan

Rekryteringar till koordinatorsrollen för bröstcancer kommer att göras löpande. Välkommen med din ansökan (CV och personligt brev) så snart som möjligt. Intervjuer kommer att ske fortlöpande.

Ansökan och CV skickas till arbetsgruppsledaren för bröstcancer Maria Ekholm: maria.ekholm@rjl.se med kopia till projektledaren maria.sorby@rccuppsalaorebro.se