SKL söker en cancersamordnare

SKL söker en person som ska samordna arbetet med den nationella cancerstrategin och satsningen på kortare väntetider i cancervården. Du ska leda ett team på SKL samt samarbeta nära med de sex regionala cancercentrumen (RCC) i landet. I rollen ingår att vara ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan.

Arbetsplatsen

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och service.

Avdelningen för vård och omsorg ansvarar för förbundsfrågor för folkhälsa, hälso- och sjukvård, social omsorg och stöd. Genom att samordna, ta initiativ och bidra med kompetens stödjer vi våra medlemmar i deras utveckling av framtidens hälso- och sjukvård.

På sektionen för hälso- och sjukvård arbetar vi bl.a. med frågor inom tillgänglighet, patientsäkerhet, läkemedel, kunskapsstyrning, uppföljning, patientinflytande, lärande, forskning, cancervård och smittskydd. Vi bevakar medlemmarnas intressen, ger råd och stöd samt stödjer verksamhetsutveckling. Vi driver bl.a. ett flertal nationella utvecklingsprojekt. Vi stödjer också medlemmarna inom områden där de samverkar mer långsiktigt.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en person som ska ha uppdraget att samordna arbetet med den nationella cancerstrategin och satsningen på kortare väntetider i cancervården. Du ska leda ett team på SKL samt samarbeta nära med de sex regionala cancercentrumen (RCC) i landet. I rollen ingår att fungera som ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan. Du kommer företräda både SKL och RCC. I arbetet ingår att kommunicera med landsting/regioner/sjukvårdsregioner, regering/myndigheter och övriga nationella aktörer.

RCC är landstingens och regionernas kunskapsorganisation inom cancerområdet och har sitt nationella samordningskansli hos SKL. Tillsammans med landsting och regioner arbetar RCC för en mer patientfokuserad, tillgänglig och jämlik cancervård. SKL har ett samordnande och stödjande uppdrag för alla RCC. Inom en nära framtid förväntas en utveckling inom SKL:s och landstings/regioners kunskapsstyrningsområde. Samordnaren förväntas ta en aktiv roll inom detta arbete.

Kvalifikationer

Den vi söker:

  • Adekvat högskoleexamen med lång erfarenhet av cancersjukvården
  • Erfarenhet av kliniskt arbete inom cancervård
  • Haft ledningsansvar inom hälso- och sjukvård samt erfarenhet av nära samarbete med politiker
  • Bred och god kännedom om hälso- och sjukvårdens ledningsstrukturer
  • God kännedom om – och bra kontaktnät inom offentlig sektor och övriga nationella aktörer inom hälso- och sjukvårdssverige
  • Vana från utredningsverksamhet

För att lyckas i rollen bör du vara en van förhandlare och en god kommunikatör. Du har integritet samt kan fatta beslut i svåra situationer. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och erfarenhet av att leda grupper som tex mötesledare/ordförande. Du måste kunna driva och arbeta självständigt. Det är viktigt att du har en god språklig förmåga då arbetet innehåller omfattande muntliga framställningar och framtagande av olika typer av skriftliga underlag.

Som person tror vi att du kommer trivas bäst om du är positiv, flexibel, tar egna initiativ och känner ansvar för dina åtaganden. Vi erbjuder i gengäld möjligheten att få jobba med ett livsviktigt och angeläget område som berör stora delar av vår befolkning.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, Visstidsanställning för perioden 2017-09-01 – 2018-12-31 

Omfattning: Heltid

Ansök senast: 2017-05-07

Referensnummer: A673109

Till annons och ansökningslänk på SKLs webbplats

Kontakt

Anna-Greta Brodin, sektionschef
08-452 72 00 (vx)

Gill Wingbo, facklig företrädare Vision
08-452 76 89

Gunilla Thörnwall Bergendahl, facklig företrädare SACO
08-452 76 05

Gemensam information uppdaterad: 26 juni 2017

Regionalt