Statistik om uppskjuten cancervård till följd av coronaviruset

Covid-19-pandemin orsakar uppskjutna vårdbehov inom många diagnosområden. Jämfört med hur många som brukar insjukna i cancer under ett år är det en betydande mängd människor som på grund av pandemin ännu inte blivit upptäckta, diagnostiserade och behandlade för cancer.

För att ge en bild av hur de uppskjutna vårdbehoven inom cancersjukvården ser ut genomför Regionala cancercentrum i samverkan registerstudier baserade på data i de regionala tumörregistren och elektroniskt inrapporterade B-anmälningar. Resultaten sammanställs i rapporter.

De rapporter som hittills publicerats visar att antalet nyupptäckta cancerfall har minskat i Sverige under covid-19-pandemin.

Rapporter

Data från de regionala tumörregistren

Uppskjuten cancervård, delrapport 3 (2021-02-25) inrapporteringsstatistik till cancerregistret jämförelseår 2020 och 2019 (pdf, nytt fönster)

Data baserad på elektroniskt inrapporterade B-anmälningar

Uppskjuten cancervård, delrapport 2 (2020-12-14) Jämförelse av antalet nyregistrerade cancerfall under mars-oktober 2020 och motsvarande period 2019 (pdf, nytt fönster)

Uppskjuten cancervård, delrapport 1 (2020-09-28) Jämförelse av antalet nyregistrerade cancerfall under covid-19-pandemin 2020 och motsvarande period 2019 (pdf, nytt fönster)