MENY
Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp urinblåse- och urinvägscancer

Vårdförloppet uppdaterades senast i februari 2018. I juni 2019 infördes ett förtydligande i kodningsvägledningen. Det rör kodningen vid BCG- och mitomycinbehandling. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om införande av vårdförloppen i region Stockholm och region Gotland

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om cancer inom ramen för standardiserade vårdförlopp. 

Regionalt anpassad patientinformation

RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet

Regional baslinjemätning för urinblåsecancer (26 mars 2015)


Faktaägare: Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram, RCC Uppsala Örebro
Gemensam information uppdaterad: 28 juni 2019