Nationell vårdprogramgrupp för cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör

 

Utöver de regionala representanter som listas nedan knyter gruppen till sig de experter som behövs för att representera samtliga kompetenser som är engagerade i patientens vårdflöde. Alla som arbetat med att ta fram ett vårdprogram finns omnämnda i vårdprogramsdokumentet.

Ordförande

Fredrik Liedberg

urolog

Skånes universitetssjukhus

 

 

Regionala representanter

Ove Andrén

urolog

Norrlands universitetssjukhus

 

Karin Söderkvist

onkolog

Norrlands universitetssjukhus

Tomas Jerlström

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Johan Sandzén

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Anders Ullén

onkolog

Karolinska universitetssjukhuset

Karin Falkman

urolog

Södersjukhuset

Ingrida Verbiené

processledare

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Firas Abdul-Sattar Aljabery

urolog

Region Östergötland

Elisabeth Öfverholm

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Viveka Ströck

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Dimitrios Papantoniou

onkolog

Länssjukhuset, Ryhov

Sofia Kjellström

onkolog

Skånes universitetssjukhus

Patologrepresentant

Christina Kåbjörn Gustafsson

patolog

Länssjukhuset Ryhov

 

 

Omvårdnadsrepresentanter

Anna-Karin Lind

kontaktsjuksköterska

Skånes universitetssjukhus

 

Helena Thulin

urologsjuksköterska

Karolinska universitetssjukhuset

Patientrepresentant

Carl-Henrik Sundin

Blåscancer Sverige