Nationell vårdprogramgrupp analcancer

Ordförande

Anders Johnsson

onkolog

Skånes universitetssjukhus, Lund

 

 

Ledamöter

Alkwin Wanders

patolog

Norrlands universitetssjukhus

 

Anna Axelsson

specialistsjuksköterska, onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anna Hultqvist

onkologsjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus

Bengt Johansson

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Birgitta Lindh

onkolog

Norrlands universitetssjukhus

Bärbel Jung

kirurg

Universitetssjukhuset Linköping

Carin Cronberg

radiolog

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Caroline Staff

onkolog

Capio S:t Görans Sjukhus

IngMarie Meyer

radiolog

Ersta Sjukhus, Stockholm

Lennart Blomqvist

radiolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Marie-Louise Lydrup

kirurg

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Mats Perman

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Per J Nilsson

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

Peter Nygren

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Patientrepresentant

Britta Holm

patient- och närståenderepresentant

RCC Uppsala Örebro

Stödjande RCC

porträtt

Katja Vuollet Carlsson

vårdutvecklare, nationell vårdprogramhandläggare

RCC Norr