MENY

Gällande vårdförlopp peniscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-05-08.

Arbetsgruppens sammansättning

 • Peter Kirrander, ordförande, med.dr, urolog, Universitetssjukhuset Örebro
 • Ulf Håkansson, registerhållare kvalitetsregister, urolog, Skånes universitetssjukhus, Malmö
 • Svante Bergdahl, med.dr, urolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Sven-Olof Bragvad, patientrepresentant, Karlskrona
 • Mats Christiansen, fil.mag., sexolog, Svensk Förening för Sexologi, Stockholm
 • Luiza Dorofte, patolog, Universitetssjukhuset Örebro
 • Malin Englund Tjerring, onkolog, Universitetssjukhuset Örebro
 • My Falk, dermatolog, Universitetssjukhuset Örebro
 • Anna Ivarsson, distriktsläkare, Anderslöv vårdcentral, Skåne
 • Annika Johnsson, dermatolog, Skånes universitetssjukhus, Malmö
 • Johanna Nilsson, kontaktsjuksköterska, Universitetssjukhuset Örebro
 • Lillemor Nygren, onkolog, Södersjukhuset, Stockholm
 • Christer Olofsson, patientrepresentant, Karlshamn
 • Jesper Rosvall, urolog, Södersjukhuset, Stockholm
 • Elisabet Skeppner, med.dr, kurator, Universitetssjukhuset Örebro
 • Olof Ståhl, med.dr, onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Anna Trent, kontaktsjuksköterska, Skånes universitetssjukhus, Malmö
 • Emma Ulvskog, onkolog, Universitetssjukhuset Örebro
 • Elisabeth Öfverholm, onkolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg