Nationell vårdprogramgrupp akut onkologi

Ordförande

Magnus Lagerlund

överläkare

Region Kalmar län

 

 

Reg. representanter

Christian Carrwik

specialistläkare

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Jessica Eriksson

leg. sjuksköterska

Region Kalmar län

Kristina Drott

överläkare

Skånes universitetssjukhus

Per Ljungman

överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset

Peter Thorén

överläkare

Medicin-Rehabkliniken, Lycksele

Thomas Björk-Eriksson

verksamhetschef

RCC Väst

Stödjande RCC

Sara Sterneberg

produktägare

RCC Sydöst