MENY

Gällande vårdförlopp neuroendokrina buktumörer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2017-10-31

Arbetsgruppens sammansättning

 • Eva Tiensuu Janson, ordförande, professor, endokrinolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala Örebro
 • Christine Backlund, patientrepresentant, CARPA
 • Sonia Bertogna, allmänläkare, Stadsvikens Hälsocentral, Luleå
 • Thomas Edekling, onkolog, Blekingesjukhuset Karlskrona
 • Kristina Linder Ekberg, med.dr, endokrinolog, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, RCC Stockholm Gotland
 • Riselda Granberg, kontaktsjuksköterska, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Viktor Johanson, docent, kirurg, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst
 • Christina Kjellman, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, RCC Norr
 • Anders Sundin, professor, radiolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala Örebro
 • Göran Wallin, professor, kirurg, Universitetssjukhuset, Örebro
 • Maja Zemmler, onkolog, Universitetssjukhuset i Linköping