Nationellt vårduppdrag perihilära gallvägstumörer

Varje år utförs 800-900 leverkirurgiska ingrepp i Sverige. Patienter med perihilär gallgångscancer är få och kräver särskild komplexitet i utredning, behandling och postoperativ vård. Omkring 40 patienter per år är aktuella för kirurgi i botande syfte för denna sjukdom.

2017 beslutade regionerna att koncentrera behandlingen till två vårdenheter i landet. RCC i samverkan har beslutat att under 2022 genomföra en fyra-årsuppföljning av verksamheterna inför ställningstagande till rekommendation avseende överlämning till Socialstyrelsen.

Behandling

Kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer

Nationella vårdenheter

  • Karolinska universitetssjukhuset
  • Sahlgrenska universitetssjukhuset

Uppföljning

De nationella vårdenheterna har arbetat sedan 2017-11-01 och redovisar verksamheten under åren 2017–2019 i var sin rapport:

Två-årsuppföljning Kirurgisk behandling vid perihilära gallvägstumörer, Karolinska Universitetssjukhuset (pdf, nytt fönster)

Två-årsuppföljning Kirurgisk behandling vid perihilära gallvägstumörer, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (pdf, nytt fönster)

Information till utredande och remitterande enheter

Verksamhetsbeskrivning (pdf)

Dokument och länkar

Sakkunniggruppens utlåtande (pdf)

Remiss till regioner (pdf)

RCCs beslutsrekommendation (pdf)