Till regionspecifikt innehåll

Hudcancer

Hudcancer tillhör de vanligaste tumörsjukdomarna. I Sverige diagnosticerades under 2016, mer än 4000 maligna melanom och omkring 7000 skivepitelcancrar.

Skivepitelcancer metastaserar sällan, men vissa melanom gör det och
senaste tre åren har cirka 500 patienter dött i sjukdomen.

Basalcellscancer är den vanligaste hudcancern, men den ger inte upphov till metastaser. 45 000 basalcellscancrar diagnosticerades 2015 enligt våra register. Det lär finnas ett mörkertal då inte alla hudtumörer undersöktes mikroskopiskt då de behandlas.

Antalet tumörer ökar generellt med fem, sex procent årligen. Bland äldre är ökningstakten ännu snabbare. För patienter med tunna melanom, vilket är ungefär hälften av fallen, är den relativa femårsöverlevnaden 93 procent hos kvinnor och 86 procent hos män.

Prevention i form av information till befolkningen om melanom och förbättrade sol- och solarievanor bör kunna bryta sjukdomsökningen. För melanom gäller framförallt sambandet med solbrännskada, medan de övriga två hudcancrarna mer förknippas med den sammanlagda tiden man tillbringar i solen.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om hudmelanom i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har en bilaga om hudmelanom.

Bilaga 2I Regional cancerplan hudmelanom (pdf)

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för hudcancerprocessen

Processledare hudcancer RCC Stockholm Gotland

Hanna Eriksson

Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

RCC Stockholm Gotland

 

Informationsmaterial 

Här kan du ladda ner en folder om hur du skyddar dig mot hudcancer.

Skydda dig mot hudcancer (pdf, öppnas i nytt fönster)

Egenkontroll av huden för dig som haft malignt melanom (pdf. öppnas i nytt fönster)

Folder för tryck i färgkopiator. Skriv ut på båda sidor, välj vändlängst kortsidan. Orientering: Liggande

Skydda dig mot hudcancer (pdf, öppnas i nytt fönster)

Egenkontroll av huden för dig som haft malignt melanom (pdf. öppnas i nytt fönster)

.

Regional patientprocessledare

Bertil Persson

regional patientprocessledare hudcancer

Skånes universitetssjukhus

Regional processledare

Marianne Maroti

dermatolog

Region Jönköpings län

Hudcancer i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro organiserar en regional vårdprocessgrupp inom hudcancer.

Läs mer via länken nedan.

Regional vårdprocessgrupp