Nationell vårdprogramgrupp malignt melanom

Ordförande

Hanna Eriksson

biträdande överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset

Ordförande

Kari Nielsen

överläkare

Hudmottagningen vid Skånes sjuhus nordväst, Helsingborg och Skånes universitetss...

Regionala repr.

Gustav Ullenhag

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Ingrid Ljuslinder

onkolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Roger Olofsson Bagge

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Lars Ny

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Christina Berndes Sköldmark

hudläkare

Länssjukhuset Ryhov

Ana Carneiro

onkolog

Skånes Universitetssjukhus

Patolog

Katarzyna Lundmark

med. dr., överläkare klinisk patologi

Universitetssjukhuset Linköping

Omvårdnadsrepr.

Liselott Sahlberg

kontaktsjuksköterska hudcancer

Karolinska universitetssjukhuset, RCC Stockholm Gotland

Patientrepr.

Fredrik Östman

Melanomföreningen

 

 

Stödjande RCC

Linda Joki

vårdprogramhandläggare

RCC Sydöst

 

Rasmus Mikiver

statistiker

RCC Sydöst