Vårdprogramgrupp

Ordförande

Ulrika Joneborg

överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset

Ledamöter

Kristina Aglund

gynonkolog

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 

Anne-Marie Lejon

överläkare

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Emelie Wallin

överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Åsa Lång

gynonkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tommy Leijon

överläkare

onkologiska kliniken, Region Östergötland

Anjila Koul

överläkare

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Jessica Einarsson

patient- och närståenderepresentant

Nätverket mot gynekologisk cancer

Patologi

Sandra Wessman

Bitr. överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset

Radiologi

Henrik Leonhardt

radiolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Omvårdnadsrepresentant

Agneta Rönnqvist

kontaktsjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

Stödjande RCC

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst