Nationell vårdprogramgrupp livmoderkroppscancer

Ordförande

Caroline Lundgren

gynonkolog

Karolinska Universitetssjukhuset

 

 

Ledamöter

Eva Lundin

patolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

Karin Boman

gynekologisk tumörkirurg

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Boel Söderén

radiolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Ulrika Ottander

gynekologisk tumörkirurg

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Angelique Flöter Rådestad

gynekologisk tumörkirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Elisabeth Åvall Lundqvist

professor, överläkare IKE/onkologi

Linköpings universitet

Julia Bak

patolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Preben Kjølhede

gynekologisk tumörkirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Ulf Leandersson

gynekologisk tumörkirurg

Länssjukhuset i Kalmar

Anna Måsbäck

patolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Jan Persson

gynekologisk tumörkirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Maria Bjurberg

gynonkolog

Skånes universitetssjukhus, Lund

Bengt Sorbe

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Bengt Tholander

gynonkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Erika Skyman

patolog

Universitetssjukhuset Örebro

Margareta Lood

gynekologisk tumörkirurg

Centralsjukhuset i Karlstad

Shokoufeh Manouchehrpour

gynonkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Janusz Marcickiewicz

gynekologisk tumörkirurg

Hallands sjukhus, Varberg

Patient- och närståendeföreträdare

Mia Semb

patient- och närståendeföreträdare

Gyncancerförbundet

 

Anna-Maria Kvist

patient- och närståendeföreträdare

Gyncancerförbundet

Stödjande RCC

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

 

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst