Nationellt vårduppdrag fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer

Från och med den 1 oktober 2022 är Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset enheter för nationell högspecialiserad vård (NHVe) av fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer. Koordinatorskapet alternerar mellan klinikerna.

När ska kliniker kontakta ett nationellt centrum?

Följande patienter ska remitteras till NHVe för fertilitetsbevarande kirurgi vid cervixcancer:

  • Alla patienter med nydiagnostiserad cervixcancer (verifierad med biopsi) i stadium IA2-IB där trakelektomi kan bli aktuellt.
  • Övriga frågor rörande trakelektomi.

Hur ska kliniker kontakta ett nationellt centrum?

Patienten remitteras till nationella koordinator för anmälan till (nMDK) samtidigt som utredning enligt nationell remiss initieras.
Maila eller faxa remissen till nationella koordinatorn. Remissen ska skickas avidentifierad med endast patientens initialer och sista fyra siffror till exempel Maria Andersson 610101-0202 -avidentifieras till M.A.-
0202. Korrekt personnummer lämnas till ansvariga sekreterare/nationella koordinatorn via telefon.

Obligatorisk preoperativ utredning

  • Eftergranskat PAD från biopsi och/eller konisering (journalkopia bifogas remissen)
  • CT buk/bäcken och MR (journalkopia bifogas remissen)

Nationell remiss och information till remittenter

Nationell multidisciplinär konferens (nMDK) trakelektomi hålls varje vecka på onsdagar klockan 16.00. Remiss till nMDK ska vara nationella koordinatorn tillhanda senast måndag klockan 12.00. 

Remiss nationell MDK fertilitetsbevarande kirurgi vid cervixcancer (pdf, nytt fönster)

Konferensen hålls som videokonferens där alla sjukhus som har motsvarande utrustning kan koppla upp sig. En ansvarig tumörkirurg vid koordinerande center förbereder och håller i konferensen. En lista med uppsatta fall skickas ut till alla berörda sjukhus dagen innan. Sjukhus som inte är nationellt centrum ska ge besked till nationella koordinatorn om deltagande eller ej vid nMDK när fall har remitterats.
Konferensens rekommendation dokumenteras/journalförs av den läkare som anmält patienten till nMDK och samma läkare ansvarar för att patienten informeras om rekommenderad behandling samt vilket sjukhus som patienten kommer behandlas vid. Nationella koordinatorn journalför också behandlingsbeslutet.

Kontaktuppgifter till nationell koordinator 2022-2023

Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Koordinatorsuppifter (maila remissen avidentifierad)
su.gyn.trakelektomi@vgregion.se
Postadress: Blå stråket 6, 413 45 Göteborg
Tel 031-3422481
Fax +4631419361

Presentation av verksamheten, remisshantering till nationell koordinator och nationell multidisciplinär konferens (pdf, nytt fönster)

Fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer, Sahlgrenska Universitetssjukhuset