Läkemedelsregimer livmoderhalscancer och vaginalcancer

Det finns inga nationellt fastställda läkemedelsregimer för diagnosen. Däremot finns det regionala regimer.

Gemensam information uppdaterad: 24 januari 2017