MENY

Gällande vårdförlopp bukspottkörtelcancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2018-06-19.

Arbetsgruppens sammansättning

 • Bobby Tingstedt, ordförande, Docent, Kirurgi, Skånes Universitetssjukhus Lund
 • Mats Andersson, med.dr, radiolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Christophe Ansorge, med dr, kirurgi, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.
 • Johan Haux, med dr., onkologi, Skövde
 • Svein Olav Bratlie, med.dr., kirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Nils Elander, med dr., onkologi, Universitetssjukhuset Linköping
 • Thomas Gasslander, docent, kirurgi, Universitetssjukhuset Linköping
 • Sam Ghazi, med.dr, klinisk patologi, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm
 • Carl Hamilton, patientföreträdare, ordförande patientföreningen PALEMA, Stockholm
 • Britt-Marie Karlsson, med.dr, kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Elena Rangelova, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm
 • Mikael Öman, kirurgi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå