Nationellt vårduppdrag bukspottkörtelcancer

Ungefär 1 200 personer i Sverige drabbas varje år av cancer i bukspottkörteln (pankreas). Omkring 20 procent har en lokalt avancerad pankreascancer (LAPC) och i en del sådana fall (ca 40 per år) bör patienten erbjudas kirurgi i botande syfte inom ramen för strukturerade studieprotokoll. Sådan behandling beslutade regionerna att från november 2017 koncentrera till två enheter i landet.

RCC i samverkan har beslutat att under 2022 genomföra en fyra-årsuppföljning av verksamheterna inför ställningstagande till rekommendation avseende överlämning till Socialstyrelsen.

Behandling

Kirurgi i botande syfte vid lokalt avancerad bukspottkörtel- och periampullär cancer, med avancerat engagemang av de stora bukkärlen till och från organen i bukhålan.

Nationella vårdenheter

  • Karolinska universitetssjukhuset
  • Sahlgrenska universitetssjukhuset

Uppföljning

De nationella vårdenheterna har arbetat sedan 2017-11-01 och redovisar verksamheten under åren 2017–2019 i var sin rapport:

Två-årsuppföljning Kirurgisk behandling vid lokalt avancerad pankreascancer, Karolinska Universitetssjukhuset (pdf, nytt fönster)

Två-årsuppföljning Kirurgisk behandling vid lokalt avancerad pankreascancer, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (pdf, nytt fönster)

Information till utredande och remitterande enheter

Information och kontaktuppgifter (pdf, nytt fönster)

Dokument och länkar

Sakkunniggruppens utlåtande (pdf, nytt fönster)

Remiss till landsting och regioner (pdf, nytt fönster)

RCCs beslutsrekommendation (pdf, nytt fönster)