Till regionspecifikt innehåll

Patientinformation till Min vårdplan bröstcancer

Min vårdplan bröstcancer är patientens dokument som bör följa med under hela vårdprocessen. Den ska ge information och vara ett stöd till patienter och närstående, för att göra dem delaktiga i vården och öka deras trygghet.

Nationell Min vårdplan bröstcancer

Huvuddokument, information till alla (pdf, nytt fönster)

Cancerrehabilitering information för individanpassning (pdf, nytt fönster)

Diagnos och behandling information för individanpassning (pdf, nytt fönster)

Behandling kirurgi, information för individanpassning (pdf, nytt fönster)

Behandling onkologi, information för individanpassning (pdf, nytt fönster)

Patientinformationen till behandlingarna för diagnosen hittar du i regimbiblioteket.

Patientinformation om regimerna för bröstcancer, Regimbiblioteket

Innehållet i Min vårdplan är en sammanställning av all den information som kan vara relevant för en patient med bröstcancer. Det är därför viktigt att du som vårdpersonal gör ett urval av innehållet så att din patient endast får den information som hen är i behov av och önskar, samt de formulär som ni som verksamhet avser att följa upp.

För att se en förteckning över rubrikerna i dokumenten, klicka på Bokmärken eller Innehållsförteckning.

Patientinformationen är framtagen av Regionala cancercentrums nationella arbetsgrupp för patientinformation till Min vårdplan bröstcancer. Vårdplanen är därefter fastställd av den nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan.

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan bröstcancer via 1177 Vårdguiden.

Synliga moduler, avsnitt och steg vid start av Min vårdplan bröstcancer (pdf, nytt fönster)

Checklista hantering Min vårdplan bröstcancer (word-dokument)

För regioner eller verksamheter som vill ta fram lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift, kan tomma mallar användas. Mallarna är av typen Word-dokument.

Mall för tillägg – Kontaktuppgifter

Mall för tillägg – Mötet med vården

Mall för tillägg – Utredning

Mall för tillägg – Undersökningar och provtagningar

Mall för tillägg – Rehabilitering och egenvård

Mall för tillägg – Diagnos och behandling

Mall för tillägg – Uppföljning och nästa steg

Mall för tillägg – Praktiska råd

Mall för tillägg – Mina rättigheter som patient

Diagnosspecifik regional patientinformation

Inom vissa sjukvårdsregioner finns diagnosspecifik patientinformation. I de fall då regional diagnosspecifik patientinformation finns tillgänglig, hittar du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.

Nationell arbetsgrupp för patientinformation till Min vårdplan bröstcancer

Ordförande

Hanna Rafstedt

kontaktsjuksköterska

Bröstcentrum, Södersjukhuset, Stockholm

Deltagare

Jeanette Bäcklund

kontaktsjuksköterska

Kirurgcentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 

Susanne Ahlstedt Karlsson

kontaktsjuksköterska

Bröstcentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Anna-Karin Åkesson

kontaktsjuksköterska

Onkologkliniken, Skånes Universitetssjukhus

Eva Ulff

onkologisjuksköterska

Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Patientrepresentant

Susanne Dieroff Hay

ordförande

Bröstcancerförbundet

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Information om mammografi på lätt svenska

Stöd vid information om mammografi på lätt svenska

Stöd vid information om bröstcentrum

Syftet med informationen är att orientera patienten i de händelser som kan bli aktuella under utredning och eventuell behandling. Det är alltså en övergripande information. Detaljerad individuell information kommer patienten att få i den individuella vårdplanen. 

Användning

 1. Ladda ner som pdf och läs på din dator tillsammans med din patient. 
  Om bröstcentrum (pdf, nytt fönster)
 2. Här kan du ladda ner en tryckfärdig pdf. Många sjukhus har egna tryckerier. Annars kan du vända dig till ett annat tryckeri. 
  Om bröstcentrum (pdf, nytt fönster)

OBS! Undvik att skriva ut denna på vanlig skrivare då folderns format inte är anpassat för detta.

Min vård- och rehabiliteringsplan

"Min vård- och rehabiliteringsplan" delas ut till patienter i Västra sjukvårdsregionen i samband med att de får diagnosen bröstcancer eller förstadium till bröstcancer. Boken används under hela behandlingsperioden och är tänkt att vara ett komplement till övrig muntlig och skriftlig information.

Min vård- och rehabiliteringsplan är en reviderad version av den patientinformation som tidigare benämndes Rosa boken. 

Ett omfattande arbete har genomförts för att ta fram en mer individuell och interaktiv vårdplan. Boken är ett underlag till individuell vårdplan med checklistor och sidor att fylla i tillsammans med patienten.

Materialet är framtaget i samarbete med patientrepresentanter inom ramen för det utvecklingsarbete av bröstcancervården som sker med stöd av Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst). 

Vill ni använda broschyren, delar av texten eller enskilda bilder i en annan region stäm av med ansvarig utvecklingsledare vid RCC Väst. Om ni sedan gör ändringar i dokumentet är ni själva ansvariga för att säkerställa att informationen är korrekt.

Inspiration har hämtats från böckerna Information och samtalsstödDen ofrivilliga resenären samt södra sjukvårds-
regionens Min vårdplan för bröstcancerpatienter.

Min-vard-o-rehab-brost-webb250px.jpg

Beställ Min vård- och rehabiliteringsplan kostnadsfritt via adress- och distributionscentrum (sök på "Min vård och rehabiliteringsplan")

Ladda ner Min vård- och rehabiliteringsplan (pdf, nytt fönster)

 

 

 

 

 

 


Innehåll: 

Del 1: Mina vårdkontakter och min vårdplan

Mina vårdkontakter
Hälsofrämjande cancervård
Min vård- och rehabiliteringsplan
Att kommunicera dina behov
Här sitter min/mina förändring/-ar
Planerad behandling
Min cancerrehabiliteringsplan
Planering vid operation
Min operationsplanering
Planering och tider för mig i samband med min operation

Del 2: Behandling och rehabilitering vid bröstcancer

Behandling vid bröstcancer
Olika former av bröstcancer
Egenskaper hos tumören
Faktorer som påverkar din behandlingsform 
Kirurgi
Behandling med läkemedel
Strålbehandling
Bröstrekonstruktion
Fysisk aktivitet och träning
Trötthet (fatigue)

Del 3: Hur påverkas du av cancerbesked och behandling?

Känslomässiga reaktioner
Till dig som har minderåriga barn
Fertilitet och sexualitet
Arbete och sjukskrivning
Min uppföljning

Sekretess, tystnadsplikt, kvalitetsregister och studier

Kontakt

porträtt

Elin Ljungqvist

utvecklingsledare

RCC Väst