MENY

Gällande vårdprogram T-cellslymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-05-16

19. Uppföljning

Vid uppföljning efter avslutad behandling finns olika målsättningar med besöken: 

  1. Kontroll av ev. återfall. 
  2. Kontroll av ev. biverkningar och hjälp att reducera dessa. 
  3. Psykosocialt stöd och värdering av rehabiliteringsbehov. 
  4. Sjukskrivning och andra administrativa åtgärder. 

Alla dessa aspekter är viktigast under den första tiden efter avslutad behandling.

Rekommenderade återbesök för patienter i komplett remission:

Första året

 • responsutvärdering ca 6–8 veckor efter avslutad behandling
 • därefter var tredje månad 

Andra året

 • var sjätte månad 

År 3–5

 • 1 gång/år

I samband med besöken rekommenderas rutinblodprovtagning, För patienter med osäker remission bör ny datortomografi/PET-CT utföras 3–4 månader efter avslutad behandling. För patienter som bedöms vara i komplett remission utförs datortomografi enbart vid klinisk misstanke om återfall.