Väntetid SVF kronisk lymfatisk leukemi

I Sverige diagnostiseras varje år ungefär 500 personer med kronisk lymfatisk leukemi (KLL). KLL ingår i det standardiserade vårdförloppet för lymfom.