Kunskapsstöd för dig i cancervården

Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation med ett tydligt patientperspektiv. Färre i regionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Nyhetsbrev september 2018

Tarmcancerscreening kan rädda liv, Avancerad sarkombehandling koncentreras till tre sjukhus, Regionala och nationella sarkomcentrum, Ny utbildning för patientföreträdare är några av nyheterna i RCC Sydösts nyhetsbrev för september.

21 september 2018 | Sydöst

Ytterligare tre SVF uppdaterade – för införande 2019

Sju SVF reviderades under våren. Nu har ytterligare tre fastställts: bröstcancer, cancer i gallblåsan eller perihilär gallgång samt primär levercancer.

19 september 2018 | Samverkan

Kvalitetsrapport påvisar förbättring i prostatacancervården

Den nationella kvalitetsrapporten för prostatacancer för 2017 är publicerad och visar på en positiv utveckling för sjukvården inom prostatacancer.

17 september 2018 | Samverkan

Hjärtats rum - en plats för möte

Hjärtats rum är en mötesplats för personer som har fått ett cancerbesked, samt anhöriga. En plats där man får chansen att träffa människor i liknande situation som den man själv befinner sig i.

17 september 2018 | Sydöst

Rapportera nya cancerfall innan 31 oktober

Den 31 oktober kommer RCC Sydöst rapportera alla nya cancerfall till och med diagnosår 2017 till Socialstyrelsen. Hälsodataregistret på Socialstyrelsen uppdateras en gång per år med data från respektive regions RCC.

14 september 2018 | Sydöst

Teambuilding kortade väntetiderna med fem veckor

När kontaktsjuksköterskorna på urologen i Östersund tog över arbetsuppgifter från läkarna blev tiden mellan prostatabiopsi och behandlingsbeslut fem veckor kortare.

12 september 2018 | Samverkan

Regionala och nationella sarkomcentrum

Det kommer att finnas fem regionala och tre nationella sarkomcentrum i landet.

11 september 2018 | Sydöst

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

MDK Workshop

En workshop om utvecklingsmöjligheter och framtida arbetet kring MDK.

11 oktober 2018 | Sydöst

Palliation Sydöst 2018

Tema: En dag ska jag dö, alla andra dagar ska jag leva.

17 oktober 2018 | Sydöst

Sydöstra sjukvårdsregionens möte om hudtumörer

Save the date!

19 oktober 2018 | Sydöst

Nationell utbildningsdag för dysplasibarnmorskor

Den första första nationella utbildningsdagen för dysplasibarnmorskor och dysplasisjuksköterskor enligt det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention.

25 oktober 2018 | Samverkan

Temadag cancerrehabilitering

Dagen riktar sig till dig som är verksam inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen.

25 oktober 2018 | Sydöst

Den krokiga vägen

Nationell temadag om onkologisk och understödjande behandling vid matstrups- och magsäckscancer.

26 oktober 2018 | Samverkan

Se fler händelser

Kalenderhändelser